Hvis dit Apple TV ikke tændes, eller hvis det viser en sort skærm

Læs om, hvad du skal gøre, hvis dit Apple TV ikke kan tændes eller viser en sort skærm.

Hvis du slår Match dynamisk område eller Match billedfrekvens til, bestemmer Apple TV automatisk, hvilke dynamiske områder eller billedfrekvenser dit tv understøtter. Du kan opleve en sort eller blinkende skærm, når dit tv skifter mellem formater, når afspilningen starter eller stopper. 

Prøv disse trin

Hvis du oplever en sort skærm, der ikke relaterer til, at der skiftes Apple TV-format, kan du prøve disse trin. Efter hvert trin skal du kontrollere, om problemet er løst.

  1. Frakobl begge ender af HDMI-kablet, og sæt dem derefter i igen. Eller prøv et andet HDMI-kabel for at se, om kablet er årsag til problemet. Til HDMI 2.1 skal du bruge et Ultra High Speed HDMI-kabel. Til HDMI 2.0 skal du bruge et Premium High Speed-kabel. Sørg derefter for at vælge den HDMI-indgang i tv'ets menu, som svarer til den HDMI-port, der er tilsluttet dit Apple TV. 
  2. Tag strømstikket ud af dit tv og dit Apple TV, og tilslut begge igen.
  3. Prøv en anden HDMI-port på dit tv – start med HDMI 1 eller Input 1. Se brugervejledningen til dit tv for at få yderligere hjælp. 
  4. Hvis du bruger en modtager eller en HDMI-switch, kan en af disse muligvis være problemet. Tilslut dit Apple TV direkte til tv'et i stedet for at bruge modtageren eller HDMI-switchen. Hvis Apple TV-hjemmeskærmen vises nu, skal du tilslutte din modtager eller HDMI-switch én ad gangen. Når hver ekstra enhed er tilsluttet, skal du kontrollere, at hjemmeskærmen stadig vises på dit tv. Se brugervejledningen til din modtager for at få yderligere hjælp. 
  5. Hvis Apple-logoet vises og derefter en sort skærm, skal du trykke og holde knapperne Tilbage og Lydstyrke ned inde i 6 sekunder og derefter slippe dem. Dit Apple TV vil så skifte til en ny opløsning hvert 20. sekund. Vælg OK for at vælge en opløsning eller Annuller for at afslutte.

Har du stadig brug for hjælp?

  • Hvis der vises et advarselssymbol på Apple TV, skal du følge disse trin
  • Hvis der ikke vises et advarselssymbol, men Apple TV-statuslampen er tændt eller blinker, skal du nulstille dit Apple TV.
  • Hvis dit Apple TV ikke viser en statuslampe eller fortsætter med at vise en blinkende statuslampe, skal du kontakte Apple-support.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: