Hvis dit Apple TV ikke kan tændes

Lær, hvad du skal gøre, hvis dit Apple TV ikke kan tændes, ikke viser noget på skærmen eller har en blinkende statusindikator.

Hvis dit Apple TV ikke fungerer som forventet, skal du finde statusindikatoren på forsiden af dit Apple TV i nederste højre hjørne. Følg derefter de trin, der passer til beskrivelsen af din statusindikator. 

Hvis statusindikatoren er slukket


Hvis statusindikatoren er slukket på dit Apple TV, skal du følge disse trin. Efter hvert trin skal du se, om statusindikatoren tændes.

  1. Tryk på Menu eller Apple TV-app/Hjem  på din opladede Siri Remote for at vække dit Apple TV
  2. Træk strømstikket ud af dit Apple TV, vent 30 sekunder, og sæt derefter stikket i igen.
  3. Prøv en anden stikkontakt. Hvis dit Apple TV er tilsluttet en strømfordeler, skal du sørge for, at kontakten på strømfordeleren er tændt.

Hvis statusindikatoren stadig ikke tændes, kan du kontakte Apple-support

Hvis statusindikatoren er tændt, men du ikke kan se noget på skærmen

Hvis statusindikatoren er tændt, men du ikke kan se noget på skærmen, skal du følge disse trin. Efter hvert trin skal du se, om der vises noget på tv-skærmen.

  1. Frakobl begge ender af HDMI-kablet, og sæt dem derefter i igen.
  2. Sluk for dit tv, og træk strømstikket ud af dit Apple TV. Tilslut derefter dit Apple TV igen, og tænd for det.
  3. Sørg for at vælge den HDMI-indgang i tv'ets menu, som svarer til den HDMI-port, der er tilsluttet dit Apple TV. 

Hvis der stadig ikke vises noget på skærmen, kan du kontakte Apple-support

Hvis statusindikatoren blinker

Hvis du ikke kan se noget på skærmen, og statusindikatoren blinker i mere end tre minutter, skal du gendanne dit Apple TV til fabriksindstillingerne.

Hvis du ser Apple-logoet og derefter en sort skærm

Hvis du ser Apple-logoet og derefter en sort skærm, skal du holde knapperne Menu og Lydstyrke ned nede i 5 sekunder og derefter slippe dem. Dit Apple TV vil så skifte til en ny opløsning hvert 20. sekund. Vælg OK for at vælge en opløsning eller Annuller for at afslutte.

Har du stadig brug for hjælp?

  • Prøv en anden HDMI-port på dit tv – start med HDMI 1 eller Input 1.
  • Prøv et andet HDMI-kabel for at se, om kablet er årsag til problemet.
  • Hvis du bruger en modtager eller en HDMI-switch, kan en af disse muligvis være problemet. Tilslut dit Apple TV direkte til tv’et i stedet for at bruge modtageren eller HDMI-switchen. Hvis du nu ser Apple TV-hjemmeskærmen, skal du tilslutte din modtager eller HDMI-switch en ad gangen. Efter hver enhed tilsluttes, skal du kontrollere om du stadig kan se hjemmeskærmen på dit fjernsyn. 

Hvis du stadig ikke kan se et billede på dit fjernsyn eller høre lyd, eller du kun kan se Apple-logoet, kan du kontakte Apple-support.

Få mere hjælp

Har du noget andet, du brug for hjælp til? Find en beskrivelse af dit problem for at få hjælp:

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: