Mac OS X 10.4 og 10.5: Visse Apple-menuemner vises to gange

Når VoiceOver er slået til, bliver visse emner vist to gange i Apple-menuen.

Dette sker, for at VoiceOver skal kunne bruges med Apple-menuen.

Udgivelsesdato: