Konfiguration af firmware med adgangskodebeskyttelse i Mac OS X

Du kan bruge adgangskodebeskyttelse til Open Firmware til at konfigurere en lav adgangskodebeskyttelse med Mac OS X v10.1 og senere.

Denne artikel er blevet arkiveret og opdateres ikke længere af Apple.

Apple Open Firmware Update 4.1.7 og senere er udgangspunktet for adgangskodebeskyttelse på computere på et lavt niveau (Open Firmware Password Protection). Denne funktion er som standard slået fra. Apples adgangskodebeskyttelse for Open Firmware-værktøj kan kun bruges med Mac OS X v10.1 og senere. Apple garanterer ikke eller leverer teknisk support til denne funktion, når den benyttes med tidligere versioner af Mac OS eller eventuelle værktøjer fra tredjepart.

Intel-baserede Macintosh-computere kan også beskyttes af firmware-adgangskoder. Firmwaren i en Intel-baseret computer benytter EFI-teknologi (Extensible Firmware Interface) – Open Firmware bruges i computere med PowerPC-processorer.

Advarsel: Forsøg på at bruge firmware på en måde, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Apple, kan beskadige computerens bundkort. Eventuelle nødvendige reparationer som følge af denne skade dækkes ikke af Apples 1-årige begrænsede garanti, AppleCare Protection Plan, eller anden AppleCare-aftale.

Computere, der er kompatible med adgangskodebeskyttelse for Open Firmware.

Brug af adgangskodebeskyttelse for Open Firmware og adgangskoden til Open Firmware kræver en Apple-computer, som fungerer med Open Firmware 4.1.7 eller 4.1.8 eller senere afhængig af computeren. Du finder ud af, hvilken version af Open Firmware der er installeret på din computer ved at åbne Apples systemprofiler og se afsnittet med produktinformation. Boot ROM-versionen er også computerens Open Firmware-version. Hvis du har en tidligere version, skal du opdatere. Der er mulighed for at se en liste med de seneste firmwareopdateringer til forskellige modeller.

Alle Intel-baserede Macintosh-computere understøtter adgangskodebeskyttelse for firmware.

Følgende Apple-computere kan bruge programmet Open Firmware Password:

 • iMac (Slot Loading) og senere modeller for G3 iMac
 • iMac (Flat Panel) og senere modeller af G4 iMac
 • iMac G5 og senere modeller af G5 iMac
 • iBook – alle modeller, både G3- og G4-baseret
 • eMac – alle modeller
 • PowerBook (FireWire)
 • PowerBook G4 og senere modeller af G4 PowerBook
 • Power Mac G4 (AGP Graphics) og senere modeller af G4 Power Mac
 • Power Mac G4 Cube – alle modeller
 • Power Mac G5 og senere modeller af G5 Power Mac
 • Alle Intel-baserede Mac-computere
 • MacBook Air: Se MacBook Air: Gendannelse af mistet adgangskode til EFI-firmware
Blokerer muligheden for at bruge "C"-tasten til at starte op fra optisk disk.
Blokerer muligheden for at bruge "D"-tasten til at starte op fra diagnosticeringsenheden på installerings-dvd'en.  
Blokerer muligheden for at bruge "N"-tasten til at starte op fra en NetBoot-server.
Blokerer muligheden for at bruge "T"-tasten til at starte op i Computer som ekstern harddisk (på computere med denne funktion).
Blokerer muligheden for at starte op i Verbose-tilstand ved at trykke på Kommando-V-tasten under opstart.
Blokerer muligheden for at starte et system op i enkeltbrugertilstand ved at trykke på Kommando-S-tasten under opstart.
Blokerer en nulstilling af Parameter RAM (PRAM) ved at trykke på Kommando-Alternativ-P-R-tasten under opstart.
Kræver en adgangskode for at indtaste kommandoer efter opstart i Open Firmware, som gøres ved at trykke på Kommando-Alternativ-O-F-tastekombinationen under opstart.  
Blokerer muligheden for at starte op i tilstanden Sikker start ved at trykke på Skift-tasten under opstart.  √
Kræver adgangskode for at bruge Startup Manager, som du får adgang til ved at trykke på Alternativ-knappen under opstart (se nedenfor).  √


Bemærk: Adgangskodebeskyttelse af firmware forhindrer ikke personer med fysisk adgang til computeren i at genstarte eller slukke den.

Sådan gøres computeren klar til at anvende adgangskodebeskyttelse

Adgangskodebeskyttelse af Open Firmware kan kun effektivt beskytte en computer med en vis form for fysisk sikkerhed. Sikkerheden ved adgangskodebeskyttelse af firmwaren maksimeres på følgende måde:

 1. Anvend en sikker adgangskode, som indeholder både tal og bogstaver i de første otte tegn.
 2. Begræns administrators brugerstatus til betroede medarbejdere i brugers kontrolpanel, vinduet med konti under systemindstillinger eller programmet Server Admin (afhængig af, hvad der gælder for din computer).
 3. Begræns fysisk adgang til computeren. Anbring computeren i et aflåst lokale og lås den.
 4. Lad kun betroede brugere starte computeren op i Mac OS 9, hvis det er muligt.
 5. Sørg for at du har valgt mappen Mac OS X System for den opstartsenhed, som du vil beskytte.
 6. Hvis din opstartsenhed er korrekt valgt, skal du kunne vælge den under indstillinger for opstartsdisk, lukke vinduet indstillinger og ikke få vist en dialogboks, som spørger dig, om du vil gemme ændringerne. Hvis du får vist denne dialogboks, konfigurerer lagring af ændringerne din opstartsenhed.

Vigtigt: Hvis du nulstiller PRAM eller Open Firmware, skal du genvælge din opstartsenhed, før du nulstiller adgangskoden for Open Firmware.

Advarsel: Adgangskoden for Open Firmware kan nulstilles og ændres af en af følgende (med undtagelse af MacBook Air):

 1. Af en administratorbruger som angivet under kontoindstillinger (eller i Server Admin).
 2. Via fysisk adgang til computerens indre.
 3. Når computeren startes op i Mac OS 9.

Sådan aktiveres adgangskode for Open Firmware

På computere med adgangskodebeskyttet firmware (herunder Intel-baserede Macintosh-computere) skal disse trin følges:

 1. På Mac OS X v10.1 til v10.3.9 skal programmet Open Firmware Password hentes her.

  På Mac OS X v10.4.x skal du bruge den opdaterede version, der kan kopieres fra softwareinstalleringsdisken (som findes i /Programmer/Hjælpeprogrammer/ på disken).

  På Mac OS X v10.5.x skal du starte fra Leopard-installerings-DVD'en og vælge Hjælpeprogram til firmwareadgangskode på menuen Hjælpeprogrammer og derefter gå til trin 5.
 2. Åbn programmet Open Firmware Password.
 3. Klik på ikonet for at bekræfte. Indtast brugernavn og adgangskode for administrator, når du bliver bedt om det.
 4. Klik på Skift.
 5. Klik for at markere afkrydsningsfeltet "Kræver adgangskode for at ændre indstillinger for Open Firmware" som vist nedenfor.
 6. Indtast din adgangskode i feltet til adgangskode og bekræftelse.
 7. Klik på OK. Der vises en bekræftelse.
 8. Klik på låseikonet for forhindre yderligere ændringer.
 9. Vælg Afslut fra menuen Programmer.

 

Udgivelsesdato: