Sådan bruges Aktivitetsovervågning til at aflæse systemhukommelse og anvendelse af RAM (OS X Mountain Lion og ældre versioner)

Få at vide, hvordan du bruger Aktivitetsovervågning til at aflæse systemhukommelse og anvendelse af RAM i OS X Mountain Lion og ældre versioner.

Mac OS X har en meget effektiv hukommelsesstyring. Den tildeler automatisk hukommelse og tilpasser indholdet af hukommelsen efter behov.

Systemhukommelsestyperne er: ledig, låst, aktiv og passiv hukommelse. Du kan også se, hvad Brugt, Størrelse på VH, Sider ind, Sider ud og "Swap-disk brugt" betyder.

Noter

  • Betegnelsen "hukommelse" i denne artikel dækker også over RAM med høj hastighed, virtuel hukommelse og swap-arkiver på computerens harddisk.
  • Du kan få mere at vide om Aktivitetsovervågning i OS X Mavericks og nyere versioner i denne artikel.

Læs om fanen Systemhukommelse i Aktivitetsovervågning

Der vises fire typer hukommelse i cirkeldiagrammet i Aktivitetsovervågning: Ledig, Låst, Aktiv og Passiv. Summen af de enkelte udsnit af cirkeldiagrammet svarer til den samlede mængde RAM (random access memory), der er installeret på computeren. RAM er den hurtige hukommelse, der bruges til lagring af data, der er i brug eller har været i brug for nylig. Dataene i RAM'en indlæses på computerens harddisk ved start, og når programmer og dokumenter åbnes.

Her er et eksempel på et vindue fra Aktivitetsovervågning med fanen Systemhukommelse valgt:

Ledig:

Den del af RAM'en, der ikke bruges.

Låst:

Data i RAM'en, som ikke kan flyttes til computerens harddisk. Mængden af låst hukommelse afhænger af de programmer, der er åbne.

Aktiv:

Disse data er indlæst i RAM'en og har været i brug for nylig.

Passiv:

Disse data i hukommelsen bruges ikke aktivt, men har været brugt for nylig.

Hvis du f.eks. har brugt Mail og har lukket programmet, vises den mængde RAM, som Mail brugte, som passiv hukommelse. Den passive hukommelse kan bruges af andre programmer på samme måde som ledig hukommelse.  Hvis du åbner Mail, før programmets passive hukommelse er blevet anvendt af et andet program, kan Mail åbnes hurtigere, fordi den passive hukommelse omdannes til aktiv hukommelse, i stedet for at Mail indlæses fra den langsommere harddisk.

Brugt:

Den samlede mængde RAM, der er i brug.

Str. på VH:

Den samlede mængde virtuel hukommelse for alle processer på Mac-computeren. 

Sider ind/Sider ud:

"Sider ind/ud" angiver den mængde data, der flyttes mellem RAM og harddisk. Tallet er summen af den mængde data, som Mac OS X har flyttet mellem RAM'en og harddisken. Bemærk: Tallet i parentesen viser den seneste sideaktivitet.

Tip! Sider ud anvendes, når Mac-computeren skal skrive data fra RAM'en til harddisken (fordi RAM'en er fyldt).  Det kan nogle gange reducere antallet af tilfælde med "sider ud" at sætte mere RAM i.

Swap-disk brugt:

Den mængde data, der kopieres til swap-arkivet på harddisken.

Du kan se flere oplysninger om hukommelsesstyring i Mac OS X, herunder virtuel hukommelse, via denne henvisning.

Sidst ændret:
Var dette nyttigt?

Yderligere oplysninger om produktsupport

Danmark (Dansk)