Time Capsule: Brug af AirPort-værktøj 5.3.1 eller nyere til at oprette kopi af Time Capsule-disken

Du kan benytte AirPort-værktøjet 5.3.1 eller nyere til at overføre en komplet kopi (sikkerhedskopi) af data fra din Time Capsule-disk til en ekstern disk, som er tilsluttet via USB-porten i Time Capsule. 

Før Time Capsule-disken komprimeres, skal du sikre, at ingen brugere aktuelt foretager en Time Machine-sikkerhedskopi til Time Capsule. Komprimering af Time Capsule-disken vil midlertidigt afbryde forbindelsen til alle brugere af disken, men andre netværkstjenester fortsætter dog uændret.

1. Slut en ekstern disk til USB-porten i Time Capsule, hvis der ikke allerede er tilsluttet en. Disken kan være en vilkårlig, ekstern harddisk, som er kompatibel med USB 2.0, og som ikke har brug for ekstern strømforsyning. Den vises i AirPort-værktøjet som en AirPort-disk.

2. Åbn AirPort-værktøj 5.3.1 (eller nyere), som er placeret i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer.

3. Klik på Diske.


 

4. Vælg den interne disk for din Time Capsule i venstre side af vinduet. Højre side af vinduet ændres, så knapperne "Opret komprimeret arkiv..." og "Slet..." vises

 

 

5. Klik på knappen "Opret komprimeret arkiv..." .

6. Du bliver bedt om at vælge den AirPort-disk, du vil oprette et komprimeret arkiv til. Hvis du har sluttet flere eksterne diske til Time Capsule, skal du vælge den relevante disk og klikke på Opret komprimeret arkiv.

7. Der vises en anden dialogboks, som angiver, at det gule statuslys på Time Capsule blinker under komprimeringsprocessen. Når du har klikket på knappen Opret komprimeret arkiv, afbrydes forbindelsen til Time Capsule-disken for brugere, som stadig er tilsluttet.

Processen starter (du kan afslutte AirPort-værktøjet, hvis det passer dig). 

Du kan benytte Time Capsule-drevet igen, når statuslyset skifter til grønt. 

Vigtigt:

  • Benyt ikke Opret komprimeret arkiv, før alle brugere med forbindelse til Time Capsule-disken er frakoblet på korrekt vis.
  • Kontroller, at der er tilstrækkeligt med ledig plads på den eksterne AirPort-disk, før du opretter et komprimeret arkiv til disken.
  • Ved komprimering af arkiv til disk slettes der ingen filer på diske.

Vigtigt: Oplysninger om produkter, som ikke produceres af Apple, er kun inkluderet til orientering og er ikke udtryk for Apples anbefaling eller godkendelse. Kontakt leverandøren for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: