Apple Watch – Centrum odpovědí ohledně servisu

Přečtěte si o možnostech servisu Apple Watch, záruce a cenách servisu.

Jak si můžu nechat opravit Apple Watch?

Máte-li se svými Apple Watch nějaký problém, zkuste je nejdřív restartovat. Taky můžete zrušit jejich párování a znovu je spárovat.

Restartování Apple Watch
Zrušení spárování Apple Watch a iPhonu
Zobrazit články podpory Apple

Pokud vám s problémem nepomůže tento postup, obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu Apple. Než Apple Watch předáte servisu, nezapomeňte zrušit jejich spárování s iPhonem a vypnout Zámek aktivace. Jakmile od vás Apple Watch převezmeme, opravíme je nebo vyměníme v co nejkratším čase.  Až si je přijdete vyzvednout, sdělíme vám bližší informace o tom, jak servis probíhal.

Vyhledání autorizovaného poskytovatele servisu Apple
Zadání požadavku na servis
Jak Apple Watch připravit na servis
Zrušení spárování Apple Watch a iPhonu

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a nechejte si poradit od odborníka podpory Apple. Pomůžeme vám vyřešit problém nebo domluvit servis. Před kontaktováním si připravte sériové číslo svého iPhonu a své Apple ID a heslo.

Kontaktování podpory Apple
Zjištění modelu Apple Watch
Zjištění sériového čísla produktu
Vyhledání autorizovaného poskytovatele servisu Apple

Kolik to bude stát?

Pokud se na problém vztahuje záruka nebo zákon o ochraně spotřebitele, nebude vás oprava stát nic. Pokud zárukou krytý není, bude cena záviset na typu opravy.

Zjištění stavu záruky

Jak dlouho to potrvá?

Zdroj

Přibližný čas

Přinesení k autorizovanému poskytovateli servisu Apple

Zeptejte se servisního zástupce

V závislosti na tom, kde si servis domluvíte, možná budete moct přes internet sledovat stav opravy.

Zjištění stavu vašeho servisního požadavku

Krytí vyplývající z omezené záruky Apple

Omezená záruka Apple kryje výrobní vady produktu. Počítá se od data původního nákupu a její délka závisí na modelu. Následující tabulka uvádí záruční dobu jednotlivých modelů Apple Watch. Mimo záruku platí i práva zaručená zákonem o ochraně spotřebitele.

Model

Záruční doba

Apple Watch Sport

Jeden rok

Apple Watch

Jeden rok

Doplňky značky Apple

Jeden rok

Naše záruka se nevztahuje na poškození způsobená nehodami nebo neautorizovanými úpravami. Úplné informace najdete ve znění záruční smlouvy. Stav své záruky si můžete ověřit na internetu. Pokud v našich záznamech objevíte nějaké nesrovnalosti, můžete aktualizovat informace o svém dokladu o koupi.

Celé znění omezené záruky Apple
Zjištění stavu záruky
Aktualizace dokladu o koupi
Další informace o zákoně o ochraně spotřebitele

Mimozáruční servis

Servis je považován za mimozáruční v těchto případech:

  • Původní záruční doba Apple Watch nebo doba určená zákonem o ochraně spotřebitele už uplynula.
  • Apple Watch mají problém, na který se nevztahuje záruka ani zákon o ochraně spotřebitele, například byly poškozeny při nehodě nebo vinou neautorizovaných úprav.

I v takovém případě můžeme vaše Apple Watch opravit nebo vyměnit, ovšem za poplatek za mimozáruční servis. Náhradní Apple Watch budou mít tovární nastavení a budou nové, nebo stejně výkonné a spolehlivé jako nový produkt. Mimo omezenou záruku Apple záruku platí i práva zaručená zákonem o ochraně spotřebitele.

Celé znění omezené záruky Apple

Servis baterie

Pokud má baterie výrobní vadu a je krytá omezenou zárukou Apple nebo zákonem o ochraně spotřebitele, provedeme bezplatný servis.  Naše záruka se netýká baterií, které jsou opotřebené v důsledku normálního používání. 

Váš produkt možná budeme muset otestovat, abychom zjistil příčinu problémů s baterií.  Pokud vaše Apple Watch nejsou kryté zárukou, můžeme je opravit nebo vyměnit za poplatek.

Nápověda k nabíjení baterie
Přečtěte si, jak maximalizovat výdrž baterie

Poškození displeje

Pokud se vám při nehodě rozbije displej Apple Watch, můžete si Apple Watch nechat za poplatek vyměnit. Záruka Apple se nevztahuje na poškození způsobená nehodou nebo nesprávným používáním. Pokud se displej rozbije kvůli výrobní vadě, je toto poškození kryté zárukou Apple a zákonem o ochraně spotřebitele.

Vyhledání autorizovaného poskytovatele servisu Apple

Doplňky Apple

Doplňky značky Apple jsou kryté naší zárukou a zákonem o ochraně spotřebitele. Na podrobnosti o servisu se informujte u  společnosti Apple nebo autorizovaného poskytovatele servisu Apple.

Pokud máte doplňky od jiného výrobce, které jste zakoupili od společnosti Apple, pomůžeme vám s reklamací nebo výměnou. Servis a podporu vám poskytne výrobce doplňku.

Celé znění omezené záruky Apple na doplňky
Kontaktování podpory Apple
Vyhledání autorizovaného poskytovatele servisu Apple

Příprava Apple Watch na servis

  • Apple Watch nabijte.
  • Zrušte spárování Apple Watch a iPhonu.
  • Odepněte řemínek a spolu s nabíjecím kabelem a dalšími doplňky si ho schovejte. Po servisu Apple Watch je budete potřebovat.
  • Připravte si své Apple ID a heslo.

Zrušení spárování Apple Watch a iPhonu
Zásady společnosti Apple o ochraně osobních údajů

Po servisu

Až vám Apple Watch vrátíme, nastavte je úplně stejně, jako byste nastavovali nové hodinky.

Kvalitu servisu i náhradních dílů garantujeme po dobu 90 dní od servisu nebo po zbytek platnosti omezené záruky Apple (platí delší možnost). Tato nabídka platí vždy, když servis provedeme my nebo autorizovaný poskytovatel servisu Apple. Mimoto platí i práva vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele.

Nastavení Apple Watch