Program účtů se samoobslužným servisem

Program účtů se samoobslužným servisem Apple (SSA) je určený pro instituce a firmy, které si chtějí opravovat produkty samy. Účastníci programu („organizace s vlastním servisem“) mají oprávnění opravovat jen produkty, které vlastní nebo pronajímají.

Výhody

V rámci servisních účtů je možné využívat následující výhody:

 • Možnost provádět opravy vybraných produktů Apple
 • Neustálá kontrola nad vašimi nasazenými produkty, kvalitou servisu i jeho trváním
 • Přístup k servisním dílům, exkluzivním diagnostickým nástrojům a systémům Apple
 • Dodávky náhradních produktů do druhého dne (závisí na dostupnosti dílů a stavu účtu)
 • Přístup k funkcím online technické podpory a správy účtů Apple
 • Přístup ke zdrojům podpory, mezi které patří: školicí moduly, technické příručky, články podpory, faktury a výpisy, ukazatele kvality a možnost kontaktovat podporu Apple přes e‑mail nebo v reálném čase po chatu
 • Dva poukazy na bezplatnou úvodní certifikaci

Požadavky

Obchodní a provozní požadavky

Organizace, které mají o účast v programu zájem, musí splňovat následující požadavky:

 • Minimálně 1 000 nasazených produktů Apple (iPhone, iPad, iPod a Mac); jsou zapotřebí doklady o jejich zakoupení
 • V závislosti na konkrétní produktové řadě musí mít účastníci aspoň jednoho technika, který si udělá certifikaci Apple Certified Macintosh Technician (ACMT), nebo aspoň jednoho technika, který si udělá certifikaci na opravu iOS zařízení, a to do 90 dní od založení účtu
 • Účastník si musí pořídit a udržovat vyhrazený diagnostický server a čtečku 2D čárových kódů, dále pak pracovní stanici, standardní i specializované nástroje na opravy, vhodné pomůcky na zabránění elektrostatickému výboji včetně uzemněných povrchů stolů, náramků pro techniky a zařízení na testování elektrostatického náboje
 • Při opravách je nutné používat výhradně pravé díly Apple zakoupené přímo od společnosti Apple bez ohledu na to, jestli produkt je, nebo není v záruce
 • Účastníci smí v rámci programu opravovat jen produkty Apple vlastněné jejich organizací; v rámci programu není možné zpracovávat produkty, záruky a doplňky třetích stran
 • Účastníci si musí u společnosti Apple udržovat účet v dobrém stavu, včetně zařízeného úvěrového limitu
 • Není možné provádět opravy hardwaru, na který se vztahují záruky jiných společností než Apple

Cena programu

 • Žádné poplatky za první rok účasti v programu ani další každoroční poplatky

 • Bezplatný přístup k online nástroji na školení techniků Apple samostudiem

 • Další certifikační zkoušky Apple nad rámec těch dvou bezplatných, na které dostane účastník poukaz při založení účtu, jsou placené

Alternativní možnosti servisu

Organizace, které nejsou způsobilé pro program SSA, se mohou dozvědět více o všech programech servisu a oprav, které Apple nabízí, zde.