Centrum odpovědí ohledně servisu iPhonu

Přečtěte si o možnostech servisu iPhonu, záruce a cenách oprav.

Jak si můžu nechat opravit iPhone?

Apple nabízí k iPhonu spoustu možností podpory a servisu. Vyberte si tu, která je pro vás nejlepší. Pokud máte nějaké otázky, odpověď možná najdete v našich článcích podpory. Nebo vám můžeme pomoct s opravou prasklých displejů, výměnou baterií a řešením dalších problémů.

Přečtěte si články podpory Apple

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a nechejte si poradit od odborníka podpory Apple. Pomůžeme vám vyřešit problém nebo domluvit opravu. Než nás budete kontaktovat, připravte si sériové číslo iPhonu a svoje Apple ID a heslo.

Určení modelu iPhonu
Zjištění sériového čísla produktu
Zadání požadavku na servis

Přinesení do servisu

Pokud chcete pomoct osobně, přineste produkt k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo ke svému operátorovi. Před návštěvou si připravte svoje Apple ID a heslo.

Vyhledání autorizovaného poskytovatele servisu Apple
Kontaktování operátora
Zazálohování iPhonu a příprava na servis

Kolik to bude stát?

Pokud se na problém vztahuje záruka nebo zákon o ochraně spotřebitele, nebude vás oprava stát nic. Jestli se na něj záruka nevtahuje, bude cena záviset na typu opravy.

Zjištění stavu záruky

Jak dlouho to potrvá?

Způsob předání Přibližný čas
Přinesení k autorizovanému poskytovateli servisu Apple Až 7 dní*
Přinesení k operátorovi Zeptejte se svého zástupce
*Může být k dispozici i expresní oprava v rámci stejného dne.

V závislosti na tom, kde si servis domluvíte, možná budete moct přes internet sledovat stav opravy.

Zjištění stavu vašeho servisního požadavku

Krytí vyplývající z omezené záruky Apple

Omezená záruka Apple se vztahuje na výrobní vady produktů a doplňků Apple po dobu jednoho roku od data zakoupení. Mimo záruku platí i práva zaručená zákonem o ochraně spotřebitele.

Naše záruka se nevztahuje na poškození způsobená nehodami nebo neautorizovanými úpravami. Úplné informace najdete ve znění záruční smlouvy. Stav své záruky si můžete ověřit na internetu. Pokud v našich záznamech objevíte nějaké nesrovnalosti, můžete aktualizovat informace o svém dokladu o koupi.

Celé znění omezené záruky Apple
Zjištění stavu záruky
Aktualizace dokladu o koupi
Další informace o zákoně o ochraně spotřebitele

Mimozáruční servis

Opravy se považují za mimozáruční v těchto případech:

  • iPhone je starší než jeden rok.
  • iPhone má problém, na který se nevztahuje záruka ani zákon o ochraně spotřebitele, například byl poškozen při nehodě nebo vinou neautorizovaných úprav.

V takovém případě iPhone možná budeme moct opravit nebo vyměnit za mimozáruční poplatek. Náhradní iPhone bude nový nebo co do výkonu a spolehlivosti srovnatelný s novým. Omezená záruka Apple rozšiřuje práva zaručená zákonem o ochraně spotřebitele.

Celé znění omezené záruky Apple

Servis baterie

Omezená záruka Apple kryje vadnou baterii, ale nekryje opotřebení způsobené normálním používáním. Možná bude nutné, aby produkt otestoval autorizovaný technik Apple a zjistil příčinu problémů s baterií.

Pokud má baterie výrobní vadu a je krytá naší zárukou nebo zákonem o ochraně spotřebitele, máte nárok na bezplatný servis. Pokud už se na baterii vašeho iPhonu nevztahuje záruka, informujte se u místního autorizovaného poskytovatele servisu Apple nebo u svého operátora na možnosti mimozáručního servisu.

Přečtěte si, jak maximalizovat výdrž baterie

Doplňky Apple

Doplňky značky Apple, včetně napájecích adaptérů, jsou kryté naší zárukou a zákonem o ochraně spotřebitele. Podrobnosti se dozvíte od svého operátora.

Celé znění omezené záruky Apple na doplňky
Vyhledání autorizovaného poskytovatele servisu Apple
Kontaktování operátora

Příprava iPhonu na servis

  • Zazálohujte si iPhone přes iCloud nebo iTunes. Zálohu budete potřebovat k obnovení obsahu, kdybychom iPhone museli resetovat nebo vyměnit.
  • Připravte si svoje Apple ID a heslo.
  • Pokud je v iPhonu SIM karta, vyndejte ji a nechte si ji u sebe.
  • Když zařízení dáváte do servisu, nechejte si kabely a další doplňky.
  • Přečtěte si úplné pokyny, jak iPhone připravit na servis.

Zálohování iPhonu
Příprava iPhonu na servis
Zásady společnosti Apple o ochraně osobních údajů

Po servisu

Až se vám iPhone vrátí ze servisu, možná na něm bude nový operační systém. Pokud v iPhonu používáte SIM kartu, vložte ji dovnitř. Zapněte iPhone a řiďte se pokyny na obrazovce. Až dokončíte nastavení, obnovte svá data ze zálohy.

Kvalitu servisu, včetně náhradních dílů, garantujeme po dobu 90 dní od servisu nebo po zbytek platnosti omezené záruky Apple (platí delší možnost). Mimoto platí i práva vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele. Tato nabídka platí vždy, když servis provedeme my nebo autorizovaný poskytovatel servisu Apple.

Obnovení ze zálohy