Modifikátor VoiceOveru

Modifikátor VoiceOveru je klávesa nebo kombinace kláves, jejichž stisknutím s jednou nebo více jinými klávesami zadáváte příkazy VoiceOveru. Jako modifikátor VoiceOveru můžete nastavit klávesu Caps Lock nebo současné stisknutí kláves Ctrl a Alt.

Příkazy VoiceOveru se uvádějí jako VO‑klávesa, kde VO představuje modifikátor VoiceOveru určený v Utilitě VoiceOver v kategorii Obecné. Například příkaz VoiceOveru VO‑Shift‑M znamená, že máte stisknout modifikátor VoiceOveru zároveň s klávesami Shift a M. V závislosti na tom, jaký modifikátor VoiceOveru používáte, stisknete Caps Lock‑Shift‑M nebo Ctrl‑Alt‑Shift‑M.

Když je modifikátor VoiceOveru zamknutý, nemusíte při zadávání příkazů VoiceOveru tisknout klávesy modifikátoru. Například VO‑Shift‑M zadáte jednoduše současným stisknutím kláves Shift a M. Modifikátor VoiceOveru zamknete stisknutím kombinace kláves VO‑; (dalším stisknutím téže kombinace jej opět odemknete).

Abyste mohli použít klávesu Caps Lock pro psaní velkých písmen, když je modifikátor VoiceOveru nastavený na Caps Lock, rychle stiskněte klávesu Caps Lock dvakrát za sebou.