macOS High Sierra

Pohyb v oknech aplikací s použitím míst pro okna

Pomocí míst pro okna se můžete rychle pohybovat v oknech aplikací. Podle návrhu okna teď VoiceOver v okně aplikace automaticky vytváří soubor míst pro okna a uvádí je na rotoru. Mezi místa pro okna patří hlavní oblasti okna aplikace, například vyhledávací pole nebo boční panel.

Vytvořením vlastních míst pro okna si můžete označit tlačítka nebo oblasti v okně, které používáte nejčastěji.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Chcete‑li se podívat na seznam míst v aktuálním okně aplikace, stisknutím VO‑U otevřete rotor a pak tiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte oznámení Místa pro okna.

  • Chcete‑li vytvořit místo pro zaměřenou položku v okně, stiskněte VO‑Cmd‑Shift‑}. Pro každé okno aplikace můžete vytvořit neomezený počet míst. Naposledy použité místo pro okno se v seznamu míst v rotoru zobrazuje jako první.

  • Chcete‑li některé vytvořené místo pro okno odstranit, stiskněte VO‑Cmd‑Shift‑{.

Pokud dojde k významné změně v uspořádání okna aplikace a VoiceOver nedokáže najít některé místo, které v okně dříve existovalo, vytvoří nové, které se nejvíc přibližuje původnímu místu.