macOS High Sierra

Používání Launchpadu

Na Launchpadu máte k dispozici celoobrazovkovou mřížku ikon, které zastupují aplikace na vašem Macu.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Otevřete Dock stisknutím kláves VO-D a poté přejděte na ikonu Launchpadu stisknutím kláves VO-šipka doleva nebo VO-šipka doprava.

  2. Otevřete Launchpad stisknutím kláves VO-mezerník.

    VoiceOver automaticky zahájí interakci s mřížkou.

  3. Po mřížce se můžete pohybovat pomocí kombinací kláves VO-kurzorové klávesy.

    Pokud máte nainstalován velký počet aplikací, může být obsah Launchpadu rozdělen na více stránek. Chcete-li zobrazit další stránky, ukončete interakci s mřížkou a přejděte na přepínače v dolní části stránky.

  4. Chcete-li otevřít některou aplikaci, stiskněte VO‑mezerník.

    Chcete-li Launchpad zavřít, aniž byste otevřeli jakoukoli aplikaci, stiskněte Esc nebo Fn‑Tab.

Uspořádání aplikací na Launchpadu můžete změnit přetažením. Další informace viz Přetažení položek.