macOS High Sierra

Použití funkce Mission Control

Mission Control přehledně zobrazí všechna okna otevřená na ploše (VoiceOver je označuje okna exposé), abyste mohli snadno najít to, které potřebujete. Aplikace zobrazené na celé obrazovce nebo v rozděleném zobrazení a vytvořené plochy se zobrazují na pruhu ploch (VoiceOver je nazývá seznam ploch) podél horního okraje obrazovky.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

 1. Otevřete Mission Control stisknutím kláves Ctrl‑šipka nahoru.

  Chcete‑li Mission Control zavřít bez toho, aniž byste něco provedli, stiskněte tyto klávesy znovu.

 2. V Mission Control můžete provést kteroukoli z následujících akcí:

  • Chcete‑li otevřít položku ze skupiny oken, stisknutím VO‑šipky doleva nebo VO‑šipky doprava na skupinu přejděte, stisknutím VO‑Shift‑šipky dolů s ní pracujte, přejděte do okna a pak stiskněte VO‑mezerník.

  • Chcete‑li otevřít položku ze seznamu ploch, stisknutím VO‑šipky doleva nebo VO‑šipky doprava na seznam přejděte, stisknutím VO‑Shift‑šipky dolů s ním pracujte, přejděte na položku a pak stiskněte VO‑mezerník.

  • Chcete‑li vytvořit plochu, stisknutím VO‑šipky doleva nebo VO‑šipky doprava přejděte na tlačítko Přidat plochu na seznamu ploch a pak stiskněte VO‑mezerník.

  • Chcete‑li plochu odstranit, stisknutím VO‑šipky doleva nebo VO‑šipky doprava přejděte na seznam ploch, stisknutím VO‑Shift‑šipky dolů s ním pracujte, přejděte na plochu a pak stiskněte VO‑Cmd‑Esc. Stisknutím klávesy Return potvrďte.

Mezi plochami můžete při práci snadno přecházet – stačí stisknout Ctrl‑šipku doprava nebo Ctrl‑šipku doleva.