macOS High Sierra

Práce s aplikací na celé obrazovce

Mnohé aplikace v systému macOS, například Mail, umožňují zvětšit okno tak, aby vyplnilo celou obrazovku.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Chcete-li přejít na celou obrazovku v aplikaci, jež tento režim podporuje, stiskněte Ctrl‑Cmd‑F. Také můžete přejít na zelené tlačítko celé obrazovky v levém horním rohu okna aplikace a poté stisknout Cmd-mezerník.

    Tlačítko celé obrazovky může okno také zvětšit nebo zmenšit. Chcete-li tak učinit, přejděte na tlačítko, otevřete nabídku Akce stisknutím kláves VO-Cmd-mezerník a poté vyberte změnu velikosti okna. Chcete-li okno vrátit do původní velikosti, přejděte na tlačítko celé obrazovky, otevřete nabídku Akce stisknutím kláves VO-Cmd-mezerník a poté vyberte změnu velikosti okna.

  • Když pracujete na celé obrazovce, řádek nabídek se zobrazí pouze tehdy, když do jeho oblasti přesunete ukazatel. Chcete-li řádek nabídek zobrazit, stiskněte kombinaci VO-M.

  • Pokud chcete režim celé obrazovky ukončit, stisknutím kombinace VO-F2-F2 zobrazte Výběr oken, opakovaně tiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte „Ukončit režim celé obrazovky“, a poté stiskněte mezerník. Můžete také stisknout Ctrl-Cmd-F.