macOS High Sierra

Poslech souhrnných informací o webové stránce

Poslechněte si, kolik je na webové stránce záhlaví, odkazů, tabulek, orientačních bodů, živých regionů a dalších prvků.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Stiskněte VO-Shift-I.

    VoiceOver přečte statistické údaje pouze pro typy položek, které jsou při prohlížení webových stránek zahrnuty na rotoru.

Chcete-li nastavit možnost automatického přečtení souhrnu po otevření webové stránky, otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Web a poté na Načítání stránky.