macOS High Sierra

Panel přiřazení Quick Nav Commanderu

V Utilitě VoiceOver můžete na panelu přiřazení Quick Nav Commanderu přiřadit příkazy VoiceOver k jednotlivým klávesám pro rychlou navigaci na webových stránkách.

Chcete-li otevřít Utilitu VoiceOver, stisknutím kláves Cmd-F5 aktivujte funkci VoiceOver a poté stiskněte klávesy VO-F8.

Poznámka: Zkratka VO zastupuje modifikátor VoiceOveru.

Typ příkazu

Klikněte na místní nabídku a vyberte položku Šipky nebo Jednotlivé klávesy.

Jediná klávesa

Určuje jedinou klávesu, k níž je příkaz VoiceOver přiřazen.

Příkaz

Určuje příkaz VoiceOver aktuálně přiřazený k jednotlivé klávese.

Kliknutím na aktuální příkaz zobrazíte místní nabídky pro různé typy příkazů, které lze ke klávese přiřadit.

Tlačítko Přidat

Přidání klávesy do seznamu. Stiskněte klávesu, klikněte na místní nabídku Příkaz a vyberte příkaz VoiceOver, který má být přiřazen ke klávese.

Tlačítko Odstranit

Vymazání klávesy ze seznamu.