macOS High Sierra

Používání aktivit VoiceOver

Pomocí aktivit VoiceOveru můžete vytvořit skupiny předvoleb pro konkrétní účely. Můžete například vytvořit jednu aktivitu používající určitý hlas a rychlejší tempo řeči pro nakupování na webu a poté druhou aktivitu s odlišným hlasem a pomalejším tempem řeči pro čtení online článků.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Nastavení aktivit

 1. Otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO‑F8), klikněte na kategorii Aktivity a pak kliknutím na tlačítko Přidat vytvořte aktivitu.

 2. Zadejte název aktivity, například „Online nakupování“.

  Chcete-li některou aktivitu přejmenovat, vyberte ji v tabulce, stiskněte Enter a poté zadejte nový název.

 3. U každého nastavení, které chcete u dané aktivity přizpůsobit, zaškrtněte políčko a klikněte na Nastavit.

  Všechna nastavení, která můžete přizpůsobit, zobrazíte kliknutím na rozbalovací trojúhelníček zcela vpravo od aktivních bodů.

 4. Pokud chcete, aby VoiceOver tuto aktivitu automaticky používal pro určité aplikace nebo webové stránky, klikněte na tlačítko Aplikace a webové stránky.

  Chcete‑li určit aplikace, vyberte některou aplikaci v místní nabídce nebo zvolte Jiná aplikace a poté vyhledejte a vyberte požadované aplikace.

  Chcete‑li určit webové stránky, klikněte na Webové stránky, dále klikněte na tlačítko Přidat a zadejte adresu URL webových stránek, například www.apple.com/cz. Chcete‑li některou webovou adresu odstranit, vyberte ji v seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit .

  Aplikaci nebo webové stránce může být přiřazena vždy jen jedna aktivita. Pokud vyberete aplikaci nebo webovou stránku, která je přiřazena jiné aktivitě, zobrazí se dotaz, zda chcete přiřazení změnit.

Chcete‑li duplikovat nastavenou aktivitu, vyberte ji v seznamu, klikněte na tlačítko Akce a zvolte Duplikovat aktivitu. Aplikace nebo webové stránky přiřazené původní aktivitě nebudou v duplikátu obsaženy. Duplikát přejmenujete kliknutím na jeho název v seznamu a zadáním nového názvu.

Použití aktivity

Pokud otevřete aplikaci nebo webovou stránku, ke které jste přiřadili aktivitu, nebo do takové aplikace přepnete, VoiceOver aktivitu oznámí (je‑li úroveň podrobností nastavena na hodnotu Střední nebo Vysoká).

 • Pokud chcete použitou aktivitu vybrat ručně, otevřete Výběr aktivit stisknutím kláves VO-X a šipkami dolů a nahoru procházejte seznam, dokud nenajdete požadovanou aktivitu. Potom stiskněte Return.

 • Chcete-li použít předchozí aktivitu, stiskněte VO-X-X.

 • Chcete-li Výběr aktivit zavřít bez provedení výběru, stiskněte Esc nebo Fn‑Tabulátor.