macOS High Sierra

Navigace na webových stránkách pomocí orientačních bodů

Vývojáři webových stránek mohou oblastem na webových stránkách přiřazovat role orientačních bodů, které pomáhají čtečkám obrazovky rozpoznat na webové stránce různé typy obsahu. Jako příklad webové stránky, která obsahuje orientační body, navštivte store.apple.com.

VoiceOver podporuje všechny orientační body:

  • Banner – obsahuje název stránky, logo a další identifikační informace.

  • Doplňková oblast – podporuje hlavní oblast obsahu, například boční panel.

  • Informace o obsahu – oblast s informacemi, jaké se obvykle vyskytují v zápatí, tedy například prohlášení o autorských právech nebo o ochraně osobních údajů.

  • Hlavní oblast – oblast hlavního obsahu.

  • Navigační oblast – obsahuje navigační panel nebo jiné odkazy pro procházení webových stránek.

  • Oblast hledání – obsahuje vyhledávací pole pro hledání na webových stránkách.

Pokud jsou orientační body uvedeny v rotoru při prohlížení webových stránek, můžete pomocí rotoru přejít na požadovaný orientační bod.

V Utilitě VoiceOver můžete použít Trackpad, NumPad, Keyboard a Quick Nav Commandery k přiřazení příkazů VoiceOver pro navigaci mezi orientačními body ke klávesám klávesnice nebo číselníku, gestům či klávesám braillského řádku.