macOS High Sierra

Navigace na webových stránkách pomocí živých regionů

Webové stránky mohou obsahovat oblasti zvané „živé regiony“, jejichž obsah je aktualizován bez obnovování celé stránky. VoiceOver dokáže živé regiony rozpoznat, i když je právě zaměřen na jinou část webové stránky, a přečíst změněný obsah živého regionu.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Chcete-li zapnout všechny živé regiony, otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Web a poté vyberte Zapnout živé regiony.

  • Chcete‑li zapnout konkrétní živý region (jsou‑li živé regiony uvedeny v seznamu rotoru pro prohlížení webových stránek), přejděte pomocí rotoru na požadovaný živý region a stisknutím klávesy O ho zapněte nebo vypněte.