macOS High Sierra

Použití rotoru gest

Pokud používáte gesta VoiceOveru, můžete k pohybu použít rotor gest. Rotor gest jako virtuální číselník, kterým otáčíte, a tak měníte způsob navigace podle aktuálního kontextu.

Při procházení webových stránek se nastavení rotoru gest liší podle toho, jaké položky jste vybrali na panelu Webový rotor v kategorii Web v Utilitě VoiceOver. Standardně tato nastavení zahrnují Odkazy, Nadpisy, Ovládací prvky formuláře, Webové body, Tabulky a Orientační body.

V jiných kontextech může rotor gest obsahovat nastavení jako Znaky, Slova, Místa pro okna, Výběr obsahu a Navigace.

  1. Otáčejte dvěma prsty na libovolném místě na trackpadu, dokud neuslyšíte název požadovaného nastavení, např. Slova.

    VoiceOver při otáčení rotorem čte jednotlivá nastavení a přehrává cvakavý zvuk. Jestliže některé nastavení minete, otáčejte dál rotorem, dokud neuslyšíte název nastavení znovu.

  2. Švihněte nahoru nebo dolů a přejděte na předchozí nebo následující výskyt položky podle aktuálního nastavení.

    Příklad: Při nastavení Slova přesunete kurzor VoiceOver na následující slovo švihnutím dolů. Dalším šviháním dolů budete kurzor posouvat po slovech dopředu. Pokud budete švihat nahoru, kurzor VoiceOver se bude posouvat po slovech dozadu.

Nastavení Navigace čte text řádek po řádku:

  • V textové oblasti začne VoiceOver číst první řádek od místa, kde se kurzor nacházel, když jste poprvé švihli nahoru nebo dolů, a poté bude pokračovat ve čtení celých řádků směrem dolů.

  • V okně nebo dialogu je možné, že VoiceOver v závislosti na uspořádání položek nepřečte všechny položky na řádku. Je možné, že pro poslech popisu ostatních položek budete muset švihnout doleva nebo doprava a poté nahoru nebo dolů.

Režim navigace na webu ovlivňuje způsob, jakým se pomocí rotoru gest pohybujete na webových stránkách. V režimu DOM pak švihnutím nahoru nebo dolů přejdete na předchozí nebo následující výskyt položky, která odpovídá aktuálnímu nastavení rotoru. Příklad: Pokud je rotor nastaven na Záhlaví, pak švihnutím nahoru nebo dolů přejdete na předchozí nebo další záhlaví. K některému gestu též můžete pomocí Trackpad Commanderu přiřadit příkaz „Přepnout mezi webovou navigací DOM nebo skupinovou“. Budete tak moci snadno přepínat režimy v závislosti na svých potřebách. Další informace o režimech navigace na webu najdete v tématu Navigace na webových stránkách pomocí režimu DOM nebo skupinového režimu.