macOS High Sierra

Používání gest VoiceOver

Pokud máte trackpad a je zapnut Trackpad Commander, můžete se pomocí gest VoiceOver pohybovat mezi položkami na obrazovce a pracovat s nimi.

Chcete‑li zapnout Trackpad Commander, podržte modifikátor VoiceOveru a kdekoli na trackpadu otočte dvěma prsty po směru hodinových ručiček. Chcete‑li jej vypnout, podržte modifikátor VoiceOveru a otočte dvěma prsty proti směru hodinových ručiček.

 • VoiceOver obsahuje standardní gesta pro navigaci a práci s položkami na obrazovce. Tato gesta nemůžete změnit.

  Standardní gesta VoiceOveru

 • Ostatní gesta si můžete přizpůsobit přiřazením příkazů VoiceOver.

  Přiřazení příkazů VoiceOveru ke gestům

 • Pomocí rotoru se můžete pohybovat v oblastech textu, oknech, dialozích a webových stránkách a upravovat ovládací prvky jako posuvníky, krokovače a dělicí příčky.

  Použití rotoru gest

 • Pokud neznáte svou pozici na obrazovce, třikrát klepněte. VoiceOver vám řekne, na jaké položce se nachází kurzor VoiceOver.

 • Pokud při tažení prstem uslyšíte položku, kterou chcete vybrat, ponechte prst na trackpadu a klepněte druhým prstem. Toto gesto se nazývá „rozdělené klepnutí“.

Při práci s gesty VoiceOver nemůžete používat tlačítko myši na trackpadu, pokud je nezkombinujete s modifikační klávesou, například kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl.