macOS High Sierra

Vyhledání příkazů pomocí nabídky Příkazy

Pokud znáte název příkazu VoiceOver, ale nevybavujete si odpovídající klávesovou zkratku, můžete příkaz vyhledat pomocí nabídky Příkazy a poté jej použít pro položku, na níž se právě nachází kurzor VoiceOver.

Nabídka Nápověda pro příkazy má podobu panelu, na němž je uveden seznam kategorií – od kategorie Obecné až po Aktivní body. Vpravo od každé položky v seznamu se nachází šipka, která umožňuje přístup k podnabídce.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Je-li aktivována funkce VoiceOver, otevřete nabídku Příkazy stisknutím kombinace kláves VO-H-H.

  2. Zadejte několik prvních písmen z názvu příkazu. Výběr se omezí pouze na příkazy obsahující zadané znaky.

    Pomocí kláves se šipkami procházejte nabídku Příkazy, dokud neuslyšíte název požadovaného příkazu. Chcete-li do seznamu znovu vrátit všechny příkazy, stiskněte klávesu Delete.

  3. Jakmile uslyšíte název požadovaného příkazu, stiskněte Return nebo mezerník. Příkaz bude použit pro položku, na níž se nachází kurzor VoiceOver.