macOS High Sierra

O gestech VoiceOver

Pokud máte trackpad a je zapnut VoiceOver, můžete aktivovat Trackpad Commander a poté používat gesta k navigaci a interakci s položkami na monitoru a k zadávání příkazů VoiceOver.

Mezi gesta VoiceOver patří používání jednoho nebo více prstů k přetažení, poklepání, rychlému pohybu nebo otáčení prstů na trackpadu. Můžete však použít i jiné techniky. Například můžete poklepat dvěma prsty jedné ruky nebo jedním prstem obou rukou. K nácviku standardních a přizpůsobených gest, jakožto i k učení jejich významu, můžete použít klávesnici.

Trackpad představuje okno nebo oblast monitoru, kde se nachází kurzor VoiceOver. Když táhnete prstem po trackpadu, kurzor VoiceOver se přesune pouze v tomto okně nebo v této oblasti. Při pohybu kurzoru předčítá VoiceOver položku na pozici kurzoru a kdykoli rozpozná na monitoru prázdné místo, přehraje zvukový efekt. Tato informace vám při navigování na monitoru pomůže zjistit aktuální rozmístění položek. Příklad: Nachází-li se kurzor na panelu nástrojů Mail, představuje trackpad panel nástrojů Mail. Když táhnete prstem po trackpadu, kurzor VoiceOver se přesouvá na panelu nástrojů Mail. Jelikož trackpad představuje pouze určitou oblast a nikoliv celou obrazovku, nemůžete nechtěně vstoupit do jiných oblastí nebo aplikací.

VoiceOver pro zlepšení spolupráce s vidomými uživateli zvýrazní oblast monitoru, ve které právě pracujete tím, že ztlumí jas ostatních částí obrazovky. Současně s gesty VoiceOver můžete používat i další funkce pro spolupráci, například titulkové nebo braillské panely.