macOS High Sierra

Panel Dotek v kategorii Vizuální prvky

V Utilitě VoiceOver můžete na panelu Dotek v kategorii Vizuální prvky nastavit průhlednost pozadí, které tlumí zobrazení mimo aktivní oblast. Tento panel se zobrazuje, jen když je k dispozici trackpad.

Chcete-li otevřít Utilitu VoiceOver, stisknutím kláves Cmd-F5 aktivujte funkci VoiceOver a poté stiskněte klávesy VO-F8.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Průhlednost pozadí

Přesunutím jezdce směrem k některé z hodnot 0 nebo 100 procent upravte průhlednost neaktivního pozadí obklopujícího oblast se zaměřením.

Pokud průhlednost zvýšíte, barva pozadí bude světlejší a zbývající část obrazovky bude lépe viditelná.