macOS High Sierra

Přiřazení příkazů VoiceOver ke gestům

Některá gesta VoiceOveru můžete přizpůsobit tím, že k nim přiřadíte specifické příkazy VoiceOveru.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Commandery a poté na Trackpad.

  2. Ujistěte se, že je vybrána volba Zapnout Trackpad Commander, a poté klikněte na Přiřadit příkazy.

  3. Klikněte na místní nabídku a vyberte modifikační klávesu, například Cmd nebo Shift, kterou chcete používat s vlastními gesty.

  4. Vstupte do tabulky Příkazy gest na trackpadu a poté procházejte sloupec Gesto na trackpadu, dokud neuslyšíte gesto, které chcete přizpůsobit. Další informace viz Provádění akcí v oblastech s obsahem a ve skupinách.

  5. Ve sloupci Příkaz klikněte na místní nabídku příkazů, procházejte dostupné příkazy, dokud neuslyšíte ten, který potřebujete, a poté stiskněte klávesu Return.

    Pomocí nabídky Vlastní příkazy můžete gestům přiřadit skripty a sledy úloh Automatoru.

VoiceOver obsahuje sadu standardních gest VoiceOver, která změnit nemůžete.