macOS High Sierra

Přizpůsobení úrovně podrobností pro řeč nebo Braillovo písmo

VoiceOver ve výchozím nastavení poskytuje vysokou úroveň podrobností jako pomoc novým uživatelům počítačů Mac a služby VoiceOver.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Otevřete Utilitu VoiceOver (stisknutím VO-F8 při aktivovaném VoiceOveru), klikněte na kategorii Podrobnost a poté na Řeč nebo Braille (používáte-li obnovitelný braillský řádek).

  2. Vyberte požadované výchozí nastavení a úroveň podrobností pro konkrétní ovládací prvky, například zaškrtávací políčka nebo oblasti posuvu.