macOS High Sierra

Panel přiřazení Trackpad Commanderu

V Utilitě VoiceOver můžete na panelu přiřazení Trackpad Commanderu přiřadit příkazy VoiceOver ke gestům na trackpadu.

Chcete-li otevřít Utilitu VoiceOver, stisknutím kláves Cmd-F5 aktivujte funkci VoiceOver a poté stiskněte klávesy VO-F8.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Místní nabídka Modifikátor

Klikněte na místní nabídku a vyberte modifikační klávesu, která má být používána spolu s gesty. Ve výchozím nastavení není použit žádný modifikátor.

Gesto na trackpadu

Určuje gesta, k nimž lze přiřadit příkazy VoiceOver.

Příkaz

Kliknutím na pole příkazu zobrazíte místní nabídky pro různé typy příkazů, které lze ke gestu přiřadit.