macOS High Sierra

Způsoby procházení webových stránek

Webové stránky můžete procházet a pohybovat se na nich několika způsoby.

 • Vyberte výchozí navigační režim – model DOM (Document Object Model) nebo seskupování souvisejících položek. Mezi jednotlivými režimy můžete přecházet a použít vždy ten, který je nejvhodnější pro aktuální webovou stránku.

  Navigace na webových stránkách pomocí režimu DOM nebo skupinového režimu

 • Pomocí rotoru můžete při prohlížení webových stránek rychle přeskakovat mezi webovými položkami, jako jsou odkazy, nadpisy, webové body, tabulky a další prvky.

  Navigace pomocí rotoru

 • S využitím webového nastavení rotoru gest se můžete na stránkách pohybovat pomocí gest.

  Použití rotoru gest

 • Rychlá navigace umožňuje pohybovat se na webových stránkách a v aplikacích pouze pomocí kláves se šipkami a na webových stránkách pomocí jednotlivých kláves.

  Navigace pomocí Rychlé navigace

 • K rychlému procházení webových stránek můžete použít automatické webové body a webové body, které sami vytvoříte.

  Navigace na webových stránkách pomocí webových bodů

 • Při pohybu v tabulce pomocí kláves se šipkami můžete poslouchat souhrnné informace o tabulce a jejích buňkách. Interakci s tabulkou můžete zahájit až v okamžiku, kdy uslyšíte něco, co vás zajímá.

  Navigace v tabulkách na webových stránkách

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Kvůli plynulejší navigaci na některých webových stránkách může VoiceOver automaticky zahájit interakci se skupinou. Chcete‑li automatické interakci VoiceOveru se skupinou zabránit, stiskněte klávesy VO-Shift-šipka doprava nebo šipka doleva. Je‑li zapnuta rychlá navigace, stiskněte klávesy Shift-šipka doprava nebo šipka doleva.

Některé webové stránky používají k určitým účelům klávesové příkazy, například klávesu se šipkou pro přechod na další položku. Pro procházení textu na webové stránce pak takové příkazy nejsou k dispozici. Chcete‑li nastavit, že se klávesové příkazy mají vždy používat k procházení textu, otevřete Utilitu VoiceOver (když je funkce VoiceOver aktivní, stiskněte klávesy VO‑F8), klikněte na kategorii Web a potom na Navigace.

Vývojáři webových stránek mohou různým položkám na webových stránkách, například odkazům nebo tlačítkům, přiřadit klávesové zkratky, takzvané přístupové klávesy, které práci s nimi usnadní. VoiceOver vás může informovat o nalezených přístupových klávesách například hlasitým oznámením „Přístupová klávesa k dispozici: s“ u odkazu; v tomto případě byste odkaz otevřeli stisknutím Ctrl-S. Chcete-li nastavit poslech přístupových kláves, otevřete Utilitu VoiceOver (když je funkce VoiceOver aktivní, stiskněte klávesy VO-F8), klikněte na kategorii Podrobnost a poté na Tipy.