macOS High Sierra

Webové příkazy

Tyto příkazy použijte například k navigaci a práci s obsahem webových stránek. VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Poznámka: Je‑li zapnutý VoiceOver, můžete příkazy VoiceOveru kromě funkčních kláves (F1 až F12) zadávat také pomocí kombinace: klávesa Fn, modifikátor VoiceOveru a klávesa s číslem. Utilitu VoiceOver můžete spustit například stisknutím kombinace Ctrl-Alt-Fn-8 (namísto Ctrl-Alt-F8).

Pokud používáte funkční klávesy (F1 až F12), je možné, že při stisknutí funkční klávesy budete muset zároveň přidržet klávesu Fn. To závisí na nastavení chování funkčních kláves v předvolbách Klávesnice.

Přesun na další řádek

VO-Cmd-Y

Přesun na předchozí řádek

VO-Cmd-Shift-Y

Přesun do dalšího rámce

VO-Cmd-F

Přesun do předchozího rámce

VO-Cmd-Shift-F

Přesun na další automatický webový bod

VO-Cmd-N

Přesun na předchozí automatický webový bod

VO-Cmd-Shift-N

Přesun na další webový bod

VO-Cmd-]

Přesun na předchozí webový bod

VO-Cmd-[

Čtení informací z webové stránky od aktuálního místa do konce stránky

VO-A

Čtení informací z webové stránky od začátku stránky do aktuálního místa

VO-B

Čtení adresy odkazu (URL)

VO-Shift-U

Čtení další věty

VO-Cmd-Page Down

Čtení předchozí věty

VO-Cmd-Page Up

Čtení statistiky webové stránky

VO-Shift-I

Odstranění webového bodu

VO-Cmd-Shift-{

Vytvoření webového bodu

VO-Cmd-Shift-}

Nastavení efektivního bodu

VO-Cmd-Shift-}-}

Zapnutí nebo vypnutí seskupení položek v rámci tabulky

VO-Cmd-=