macOS High Sierra

Navigace na webových stránkách pomocí webových bodů

VoiceOver při otevření webové stránky vyhodnotí její vizuální rozložení, seskupí podle něj položky a na první položce v každé skupině vytvoří automatický webový bod. VoiceOver krátce zvýrazní skupinu pomocí velkého obdélníku, který přejde do kurzoru VoiceOver umístěného na prvním automatickém webovém bodu v první skupině. Mezi jednotlivými automatickými webovými body na webové stránce lze přecházet pomocí příkazů nebo rotoru.

V případě potřeby můžete vytvořit vlastní webové body, jimiž si označíte oblíbený obsah. Označíte‑li některý ze svých webových bodů jako „efektivní bod“, zobrazí se v rotoru jako první v seznamu webových bodů.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Chcete-li vytvořit webový bod, stiskněte VO-Cmd-}. Na každé stránce můžete vytvořit neomezený počet webových bodů.

  • Chcete-li některý webový bod odstranit, stiskněte VO-Cmd-{. Můžete vymazat pouze vlastní webové body.

  • Chcete-li nastavit efektivní bod, stiskněte VO-Cmd-}-}.

  • Chcete-li přejít na následující nebo předchozí automatický webový bod, stiskněte VO-Cmd-N nebo VO-Cmd-Shift-N.

  • Chcete-li přejít na následující nebo předcházející vlastní webový bod, stiskněte VO-Cmd-] nebo VO-Cmd-[.

Pokud dojde k významné změně designu webové stránky a VoiceOver nedokáže vyhledat webový bod, který dříve na stránce existoval, vytvoří nový, který se nejvíce přibližuje původnímu bodu.

Chcete-li nastavit možnost zaměření kurzoru VoiceOver na efektivní bod po otevření webové stránky, otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Web a poté na panel Načítání stránky.