macOS High Sierra

Navigace v tabulkách na webových stránkách

Pro navigaci v tabulkách na webových stránkách můžete využít seskupení položek v tabulkách. Při navigaci v tabulkách pomocí seskupování je během navigace pomocí kláves se šipkami předčítán přehled tabulky a jejích buněk. Pokud neslyšíte něco, co chcete prozkoumat podrobněji, nemusíte tabulku aktivovat. Seskupování můžete zapnout či vypnout příkazem VoiceOver.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Zapnutí seskupování pro všechny tabulky

  • Otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Web, na volbu Navigace a poté vyberte Seskupit položky uvnitř.

Zapnutí a vypnutí seskupování pro aktuální tabulku

  • Stiskněte VO-Cmd-=.

    Tento příkaz má vliv pouze na tabulku, ve které se právě nacházíte. Ostatní tabulky budou nadále používat nastavení určené v Utilitě VoiceOver. VoiceOver si zapamatuje nastavení aktuální tabulky a bude je používat pokaždé, kdy do této tabulky přejdete. Když pro tabulku vypnete seskupování, musíte s ní pracovat.

Navigace v tabulkách při aktivním seskupování

  • Na první buňku v tabulce přejdete stisknutím VO-Home. Na poslední buňku přejdete stisknutím VO-End.

  • Z tabulky na první položku webové stránky přejdete stisknutím VO-Shift-Home. Na poslední položku webové stránky přejdete stisknutím VO-Shift-End.

Při navigaci v tabulkách bez seskupování můžete rychleji přejít na další sloupec stisknutím kláves VO-Cmd-Y a na předchozí sloupec stisknutím kláves VO-Cmd-Shift-Y.