macOS High Sierra

Navigace pomocí Rychlé navigace

Rychlá navigace umožňuje pohybovat se v aplikacích a na webových stránkách pouze pomocí kláves se šipkami, na webových stránkách pomocí jednotlivých kláves a v aplikacích a na webových stránkách pomocí rotoru rychlé navigace.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Zapnutí a vypnutí rychlé navigace

 • Stiskněte zároveň klávesy se šipkami doleva a doprava.

  Pokud jste v Quick Nav Commanderu v Utilitě VoiceOver zrušili zaškrtnutí volby přepínat rychlou navigaci klávesami se šipkami, tento příkaz nebude fungovat. Místo toho stisknutím VO-H-H otevřete nabídku Příkazy, zadáním „rychl“ vyhledejte příkaz „Zapnout nebo vypnout rychlou navigaci“ a poté jej vyberte.

Navigace v aplikacích a na webových stránkách pomocí šipek

Chcete‑li procházet některé položky, jako například obsah s různými úrovněmi, musíte s nimi nejprve zahájit interakci.

 • Chcete-li zahájit interakci s některou položkou, stiskněte zároveň klávesy se šipkami doprava a dolů.

 • Chcete-li interakci s položkou ukončit, stiskněte zároveň klávesy se šipkami doleva a dolů.

 • Pro přechod doleva, doprava, nahoru nebo dolů stiskněte příslušnou klávesu se šipkou. S aktivní Rychlou navigací tyto klávesy fungují stejně jako kombinace modifikátoru VO a kláves se šipkami.

 • Chcete-li provést výchozí akci s položkou, na níž se nachází kurzor VoiceOver, stiskněte zároveň klávesy se šipkami nahoru a dolů.

Navigace na webových stránkách pomocí jednotlivých kláves

 • V Utilitě VoiceOver můžete zapnout navigaci na webových stránkách pomocí jednotlivých kláves. Například stisknutím tlačítka b nebo B přejdete na další nebo předchozí tlačítko, stisknutím tlačítka 1 nebo ! přejdete na další nebo předchozí nadpis úrovně 1.

  Chcete-li změnit výchozí přiřazení jednotlivých kláves a přidat vlastní přiřazení, použijte panel Quick Nav Commander v kategorii Commandery Utility VoiceOver.

  Chcete-li otevřít Utilitu VoiceOver, stisknutím kláves Cmd-F5 aktivujte funkci VoiceOver a poté stiskněte klávesy VO-F8.

Navigace v aplikacích a na webových stránkách pomocí rotoru rychlé navigace

Rotorem rychlé navigace můžete procházet položky pomocí kategorií vycházejících z aktuálního kontextu. Například ve zprávě Mailu můžete rotorem rychlé navigace procházet zprávu po větách, přecházet mezi hlavičkou a tělem zprávy nebo přecházet mezi zprávami.

 • Chcete‑li otevřít rotor, stiskněte kombinaci šipka doleva-šipka nahoru nebo šipka doprava-šipka nahoru.

 • Chcete‑li přejít do další kategorie (například Znaky), stiskněte kombinaci šipka doprava-šipka nahoru.

 • Chcete‑li v rotoru přejít do předchozí kategorie (například Výběr obsahu), stiskněte kombinaci šipka doleva-šipka nahoru.

 • K navigaci mezi položkami v aktuální kategorii použijte klávesy se šipkami nahoru a dolů. Kurzor VoiceOveru se pohybuje při procházení položek.

Kategorie Výběr obsahu je obzvlášť užitečná pro náhled zpráv v Mailu. Když je kurzor VoiceOveru v náhledu zprávy, klávesami rychlé navigace přejděte do kategorie Výběr obsahu a pak použijte klávesy se šipkami nahoru a dolů. Při procházení seznamem zpráv zůstává kurzor VoiceOveru v náhledu zprávy, takže můžete e‑mailové zprávy poslouchat, aniž byste do nich nejdřív museli přejít.

Když je rychlá navigace zapnuta, její příkazy pomocí kláves se šipkami a samostatných kláves jsou uvedeny v nabídce Příkazy. Další informace viz Vyhledání příkazů pomocí nabídky Příkazy.