macOS High Sierra

Vytvoření vlastních štítků

Pro prvky uživatelského rozhraní (například pro obrázky, tlačítka, tabulky, oblasti posuvu a další) a pro odkazy můžete vytvářet vlastní štítky. Tyto štítky můžete také přejmenovat. Vlastní štítky můžete exportovat do souboru a sdílet je s dalšími uživateli.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Umístěte kurzor VoiceOver na prvek nebo odkaz, pro který chcete vytvořit štítek.

  2. Stiskněte kombinaci kláves VO-/.

  3. V zobrazeném dialogovém okně zadejte požadovaný štítek a poté stiskněte Enter.

Pokud vytvoříte vlastní štítek, funkce VoiceOver sdruží s tímto štítkem související informace o daném prvku nebo odkazu a jeho umístění. Pokud se prvek nebo odkaz podstatným způsobem změní (je-li například přesunut do nového umístění), může se stát, že funkce VoiceOver jej nerozpozná jako stejný prvek či odkaz. Pokud k tomu dojde, vytvořte vlastní štítek znovu.

Štítky nelze vytvářet pro panely nástrojů a skupiny.

Pokud importujete soubor s předvolbami, který obsahuje vlastní štítky, funkce VoiceOver tyto štítky sloučí s vaší aktuální sadou vlastních štítků.