macOS High Sierra

Export, import a obnovení předvoleb

Předvolby funkce VoiceOver můžete exportovat, importovat nebo obnovit.

Tip: Své nastavení můžete snadno používat na jiných počítačích Mac a mít vždy k dispozici aktuální kopii svého současného nastavení díky přenosným předvolbám. Další informace viz Použití přenosných předvoleb.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Export předvoleb

  1. Otevřete Utilitu VoiceOver (stiskněte kombinaci VO-F8 při zapnutém VoiceOveru), a vyberte volbu Soubor > Export předvoleb.

  2. Zvolte místo, kam chcete soubor uložit, z místní nabídky vyberte typ exportovaných předvoleb a poté klikněte na Uložit.

    Výchozí název souboru označuje exportovaný typ předvoleb a má příponu „voprefs“. V souboru se neprojeví změny předvoleb provedené po exportu.

Import předvoleb

  1. Otevřete Utilitu VoiceOver (stiskněte kombinaci VO-F8 při zapnutém VoiceOveru) a vyberte volbu Soubor > Import předvoleb.

  2. Vyberte soubor s předvolbami, který chcete importovat, a poté klikněte na Otevřít.

    VoiceOver nahradí aktuální předvolby daného typu předvolbami ze souboru. Pokud importujete webové body nebo popisy, VoiceOver je sloučí s existujícími webovými body nebo popisy.

Pokud importujete soubor s předvolbami, nebudou předvolby, které již nejsou ve VoiceOveru k dispozici, importovány.

Obnova předvoleb

V případě potřeby můžete obnovit výchozí hodnoty základních, vlastních (např. aktivní body či přiřazení kláves Keyboard Commanderu) nebo všech předvoleb VoiceOveru.

Důležité: Nejprve předvolby exportujte, abyste měli k dispozici záložní kopii.

  • Otevřete Utilitu VoiceOver (stiskněte kombinaci VO-F8 při zapnutém VoiceOveru), vyberte Soubor a poté příkaz k obnovení.

Pokud se vaše přenosné předvolby nacházejí na externím disku a obnovíte základní nebo všechny předvolby VoiceOveru na svém Macu, VoiceOver přestane danou jednotku rozpoznávat a nebude synchronizovat předvolby VoiceOver mezi touto jednotkou a vaším Macem. Chcete-li opět začít synchronizovat předvolby VoiceOveru, musíte znovu nastavit jednotku přenosných předvoleb.