macOS High Sierra

Automatické použití funkce VoiceOver v okně přihlášení

Nastavení systémové předvolby pro automatické použití VoiceOveru v přihlašovacím okně systému macOS.

  1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému, klikněte na panel Uživatelé a skupiny a poté na Volby přihlášení.

    Jsou-li předvolby Uživatelé a skupiny uzamčeny, klikněte na symbol zámku v levém dolním rohu okna a poté odemkněte předvolby zadáním hesla správce.

  2. Klikněte na Volby přihlášení a poté vyberte možnost „V přihlašovacím okně používat VoiceOver“.

Tuto funkci můžete také zapnout nebo vypnout na panelu VoiceOver v předvolbách Zpřístupnění.

Chcete-li VoiceOver v přihlašovacím okně aktivovat ručně, stiskněte Cmd-F5. Má‑li váš Mac Touch Bar, můžete stisknout a podržet klávesu Cmd a poté třikrát rychle za sebou stisknout Touch ID.