macOS High Sierra

Navigace pomocí klávesy Tab

Systém macOS nabízí úplný přístup z klávesnice – možnost přecházet mezi textovými poli, seznamy, přepínači, zaškrtávacími políčky a dalšími ovládacími prvky pomocí klávesy Tab a kláves se šipkami.

Zapnete-li VoiceOver, nastavení Úplný přístup z klávesnice na panelu Zkratky v předvolbách Klávesnice se automaticky přepne na hodnotu „Všemi ovládacími prvky“. Vypnete-li VoiceOver, změní se toto nastavení na „Textovými poli a seznamy“. Nastavení můžete kdykoli změnit stisknutím Ctrl-F7.

Je-li zapnuta funkce VoiceOver, při navigaci pomocí klávesy Tab pamatujte na následující skutečnosti:

  • Chcete-li procházet ovládací prvky v opačném směru, stiskněte Shift-Tab.

  • Dostane-li se kurzor VoiceOver na určitou položku, bude ihned aktivována interakce s touto položkou (nemusíte zadávat žádný příkaz). Tuto automatickou interakci klávesy Tab můžete vypnout tak, že otevřete Utilitu VoiceOver (po spuštění VoiceOveru stiskněte klávesy VO‑F8), přejdete do kategorie Navigace a poté zrušíte výběr volby „Automatická interakce pomocí klávesy tabulátor“.

    Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.