macOS High Sierra

Výběr a zrušení výběru položek

Výběr nebo zrušení výběru jedné nebo více položek.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Výběr položky: Stiskněte klávesy VO-Return.

  • Zrušení výběru položky: Stiskněte klávesy VO-Cmd-Return nebo poklepejte na trackpad.

  • Výběr více položek: Zahajte interakci se seznamem nebo tabulkou, přejděte na první položku a poté stiskněte klávesy VO-Cmd-Return (tato akce dočasně vypne sledování kurzoru). Postupně přejděte na další položky a vždy stiskněte VO-Cmd-Return. Chcete‑li zastavit výběr položek, stiskněte klávesu Escape nebo Fn-tabulátor nebo zastavte interakci se seznamem nebo tabulkou (tato akce zapne sledování kurzoru).

  • Zrušení výběru položek: Přejděte k položce, a poté stiskněte klávesy VO-Cmd-F4. VoiceOver zruší výběr všech položek kromě té, na níž se nachází kurzor VoiceOveru. Chcete-li zrušit výběr této položky, stiskněte VO-Cmd-Return.