macOS High Sierra

Navigace s použitím zalamování kurzoru

Zapnete‑li funkci zalamování kurzoru, VoiceOver prochází položky v okně nebo sloupci jako nepřetržitou smyčku, což usnadňuje navigaci.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Otevřete Utilitu VoiceOver (stiskněte kombinaci VO-F8 při zapnuté funkci VoiceOver), klikněte na Navigace a poté vyberte „Povolit zalamování kurzoru“.

  2. Chcete-li použít zalamování, proveďte některou z následujících akcí:

    • Chcete-li přejít z poslední položky v okně na začátek okna, stiskněte VO-šipka doprava.

    • Chcete-li přejít z první položky v okně na konec okna, stiskněte VO-šipka doleva.

    • Chcete-li přejít od položky na konci sloupce (například seznamu) k první položce následujícího sloupce, stiskněte VO-šipka dolů.

    • Chcete-li přejít od položky na začátku sloupce (například seznamu) k poslední položce předchozího sloupce, stiskněte VO-šipka nahoru.