macOS High Sierra

Zajištění soukromí pomocí clony obrazovky

Potřebujete-li zabránit jiným osobám v pohledu na vaši obrazovku, můžete použít clonu obrazovky, která obrazovku začerní.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Stiskněte VO-Shift-F11 nebo třikrát klepněte třemi prsty na trackpad.

    Chcete-li clonu obrazovky opět vypnout, zopakujte stejný příkaz nebo gesto.

Vypnete-li funkci VoiceOver v době, kdy je clona obrazovky aktivní, vypne se i clona obrazovky.