macOS High Sierra

Navigace pomocí Výběru položek

Pomocí Výběru položek můžete rychle procházet text, ovládací prvky, odkazy nebo obrázky na obrazovce.

Výběr položek má podobu panelu, který obsahuje například prázdnou oblast posuvu, zavírací tlačítko, nástrojový panel nebo také tlačítko Sdílet.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Výběr položek lze zobrazit stisknutím kombinace kláves VO-I.

  2. Seznam můžete procházet pomocí kláves šipka nahoru a šipka dolů.

    • Pokud znáte název požadované položky (například tlačítko Zavřít), začněte jej psát. Seznam bude poté omezen pouze na položky, které obsahují zadané znaky. Chcete-li v seznamu následně znovu zobrazit všechny položky, stiskněte klávesu Delete.

    • Pokud nenajdete požadovanou položku, můžete Výběr položek zavřít bez provedení výběru stisknutím klávesy Esc nebo kombinace kláves Fn‑Tab.

  3. Až budete připraveni, vyberte stiskem klávesy Return nebo mezerníku některou položku a přejděte na ni.

    Výběr položek se zavře.