macOS High Sierra

Poslech oznámení o změně atributů textu

VoiceOver může oznamovat změny atributů textu – například tučný text nebo kurzívu.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  1. Chcete‑li otevřít rotor podrobností, stiskněte VO‑V.

  2. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte oznámení Atributy textu a aktuální nastavení.

  3. Opakovaně stiskněte šipku nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného nastavení, například Přehrát tón.

  4. Rotor zavřete stisknutím klávesy Esc nebo kombinace kláves Fn‑Tab.

Atributy textu můžete nastavit také v Utilitě VoiceOver na panelu Text v kategorii Podrobnost.

Mají-li být čteny informace o stylu textu v blízkosti kurzoru VoiceOver, stiskněte kombinaci kláves VO-T.

Pokud používáte přenosné předvolby na počítači, k němuž jste přihlášeni jako host, uloží se změněné nastavení textových atributů na disk s přenosnými předvolbami a ne do počítače.