macOS High Sierra

Poslech informací o aktuálním výběru

Podle potřeby můžete VoiceOver nastavit tak, aby oznamoval označený prvek pod kurzorem VoiceOver. Například určitý text nebo pole pro označení.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Stiskněte klávesy VO-F6. Po aktivaci Trackpad Commanderu klepněte třikrát na trackpad.

    Pokud není označený žádný prvek, VoiceOver ohlásí Nic nevybráno.