macOS High Sierra

Navigace na webových stránkách pomocí režimu DOM nebo skupinového režimu

VoiceOver nabízí dva režimy navigace na webových stránkách: pomocí modelu DOM (z anglického Document Object Model), nebo podle seskupení souvisejících položek. Je možné vybrat výchozí režim a snadno režimy přepínat podle potřeby.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Nastavení výchozího režimu navigace

  • Otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-F8), klikněte na kategorii Web, na volbu Navigace a poté vyberte Pořadí DOM nebo Seskupení položek.

Přepínání režimů navigace

Proveďte některou z následujících akcí:

  • Při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO-H-H a zobrazte nabídku Příkazy, zadejte „dom“, čímž omezíte seznam příkazů, a poté vyberte příkaz „Přepnout mezi webovou navigací DOM nebo skupinovou“.

  • Pomocí Utility VoiceOver přiřaďte klávesu k příkazu „Přepnout mezi webovou navigací DOM nebo skupinovou“. Poté můžete pomocí této klávesy přepínat mezi režimy při pohybu na webových stránkách. Další informace viz Přiřazení příkazů VoiceOveru ke klávesám na standardní nebo numerické klávesnici.

Navigace podle DOM

Při navigaci DOM je kurzor přemisťován doleva a doprava v pořadí zamýšleném autorem webu. (Přemisťování nahoru a dolů v režimu DOM vychází z položek obsažených v rotoru při prohlížení webových stránek.)

  • Pokud webová stránka obsahuje seznamy, můžete mezi položkami seznamu přecházet pomocí modifikátoru VoiceOveru a kláves se šipkami (interakce se seznamem není nutná).

Navigace podle seskupení položek

Při navigaci po skupinách je kurzor přesouván v libovolném směru a napomáhá vám porozumět kontextu.

  • Pokud webová stránka obsahuje seznamy, můžete na nich procházet položky. Nemusíte pracovat se skupinami, které obsahují pouze jednu položku.

Přejdete-li na seznam, VoiceOver indikuje jak počet položek v tomto seznamu, tak i dosažení jeho konce.

Pokud používáte gesta VoiceOveru, ovlivní aktuální režim navigace způsob, jakým navigujete na webových stránkách pomocí rotoru gest. V režimu DOM pak švihnutím nahoru nebo dolů přejdete na předchozí nebo následující výskyt položky, která odpovídá aktuálnímu nastavení rotoru. Ve skupinovém režimu přejdete švihnutím nahoru nebo dolů na předchozí nebo další skupinu souvisejících položek.