macOS High Sierra

Čtení textu

VoiceOver nabízí řadu způsobů předčítání textu.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Čtený text

Postup

Od začátku („Číst vše“)

Stiskněte VO-A nebo švihněte dvěma prsty nahoru. Není třeba, abyste zahajovali interakci s dokumentem.

Od kurzoru VoiceOver ke konci

Stiskněte VO-A nebo švihněte dvěma prsty dolů. Nejprve je třeba zahájit interakci s dokumentem.

Odstavec

Stiskněte VO-P. Chcete-li přejít na následující nebo předchozí odstavec, stiskněte VO-Page Down nebo VO-Page Up.

Řádek

Stiskněte VO-L. Chcete-li přejít na následující nebo předchozí řádek, stiskněte VO-šipka dolů nebo VO-šipka nahoru.

Věta

Stiskněte VO-S. Chcete-li přejít na následující nebo předchozí větu, stiskněte VO-Cmd-Page Down nebo VO-Cmd-Page Up.

Slovo

Stiskněte VO-W. Chcete-li, aby VoiceOver slovo přečetl po hláskách, stiskněte VO-W ještě jednou. Chcete-li použít fonetické hláskování, stiskněte znovu VO-W. Chcete-li přejít na následující nebo předchozí slovo, stiskněte VO-šipka doprava nebo VO-šipka doleva.

Odstavec, řádek, věta nebo slovo s použitím gest

Chcete-li si nechat přečíst vždy jedno slovo, řádek, větu nebo odstavec, stiskněte klávesu Cmd a současně se prstem dotkněte trackpadu. Tento postup opakujte, dokud neuslyšíte nastavení, které chcete použít.

Znak

Stiskněte VO-C. Chcete-li znak přečíst foneticky, stiskněte VO-C ještě jednou. Chcete-li přejít na následující nebo předchozí znak, stiskněte šipku doprava nebo šipku doleva.

Pokud je v Utilitě VoiceOver vybrána volba „Číst foneticky“, budou znaky předčítány foneticky, např. takto: „a adam n norbert t tomáš“.

Používáte-li pro přechod od jednoho řádku textu na další klávesu se šipkou dolů, VoiceOver přečte vždy ten řádek, kde se nachází kurzor. Stisknete-li klávesu se šipkou dolů na prvním řádku dokumentu, VoiceOver tento řádek nepřečte, protože se kurzor přesunul na další řádek. Chcete-li si nechat přečíst první řádek textu v dokumentu, stiskněte kombinaci VO-šipka dolů.

Polohu kurzoru v dokumentu lze zjistit pomocí orientačních příkazů VO-F4-F4 a VO-F5-F5-F5.

Příkazy můžete přiřadit ke klávesám pro rychlé přesouvání v textu dopředu a zpět při použití funkce Číst vše po otevření Utility VoiceOver (po spuštění VoiceOveru stiskněte klávesy VO-F8) a kliknutí na Commandery.