macOS High Sierra

Posouvání na obsah

Obsah můžete posouvat pomocí příkazů nebo gest VoiceOveru.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Použití příkazu VoiceOver

 1. Zahajte interakci s oblastí posuvu.

 2. Chcete-li začít s posouváním, stiskněte kombinaci kláves VO-Shift-S.

  Až do ukončení posouvání nelze používat jiné příkazy VoiceOver.

 3. Posuňte obsah. Pokud uslyšíte zvukový signál, nemůžete již posouvat dále.

  • Posouvání nahoru a dolů nebo doleva a doprava: Stiskněte klávesy se šipkami.

  • Posouvání po stránkách: Chcete-li posouvat svisle, stiskněte Page Up nebo Page Down. Chcete-li posouvat vodorovně, stiskněte Shift-Page Up nebo Shift-Page Down.

 4. Chcete-li posouvání ukončit, stiskněte Esc nebo Fn‑Tab.

Používání gest VoiceOver

 • Posunu o jednu stránku docílíte švihnutím třemi prsty nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

 • Chcete-li si poslechnout, kolik stránek nebo řádků je viditelných na aktuální stránce, klepněte třemi prsty. Funkce VoiceOver ohlásí např.: „Stránka 4 z 15 a horizontální stránka 1 z 2.”

 • Na panelu Trackpad Commander Utility VoiceOver můžete zaškrtnutím políčka nastavit, že se má nahoru a dolů posouvat obsah (a nikoli posuvník). Obvykle platí, že při přesouvání posuvníku nahoru nebo dolů se obsah pohybuje opačným směrem. Když je vybrána tato volba, obsah se pohybuje stejným směrem, jakým posouváte.

Při interakci s obsahem se kurzor VoiceOver automaticky posouvá podle navigace v obsahu.