macOS High Sierra

Přepínání mezi aplikacemi a okny

Pokud máte otevřeno několik aplikací nebo více oken téže aplikace, můžete mezi nimi rychle přepínat za pomoci Výběru aplikací nebo Výběru oken.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Přepínání mezi aplikacemi

 1. Chcete-li otevřít Výběr aplikací, stiskněte VO-F1-F1 nebo poklepejte u levého okraje trackpadu.

  Funkce Výběr aplikací má podobu panelu, na němž jsou zobrazeny aktuálně otevřené aplikace. Napravo od každé položky seznamu je šipka.
 2. Seznam otevřených aplikací můžete procházet pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů nebo také švihnutím směrem nahoru či dolů po trackpadu.

 3. Jakmile uslyšíte název požadované aplikace, stiskněte mezerník nebo poklepejte po trackpadu.

  Pokud jste Výběr aplikací otevřeli příkazem VoiceOver, stisknutím mezerníku se otevře podnabídka s výpisem všech otevřených oken, dialogových oken a upozornění dané aplikace. V podnabídce se můžete pohybovat stejným způsobem jako v seznamu aplikací.

Chcete-li Výběr aplikací ukončit, aniž byste vybrali některou aplikaci, stiskněte Esc nebo Fn‑Tab nebo přejeďte po trackpadu dvěma prsty tam a zpět.

Přepínání mezi okny

 1. Chcete-li otevřít Výběr oken, stiskněte VO-F2-F2 nebo poklepejte u pravého okraje trackpadu.

  Funkce Výběr oken má podobu panelu, na němž je zobrazen seznam aktuálně otevřených oken.
 2. Seznam otevřených oken můžete procházet pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů nebo také švihnutím směrem nahoru či dolů po trackpadu.

 3. Chcete-li vybrat některé okno, stiskněte mezerník nebo poklepejte po trackpadu.

Chcete-li Výběr oken ukončit, aniž byste vybrali některé okno, stiskněte Esc nebo Fn‑Tab nebo přejeďte po trackpadu dvěma prsty tam a zpět.