macOS High Sierra

Použití Docku

Dock můžete použít k otevírání aplikací, dokumentů, složek a sad.

Po aktivaci Trackpad Commanderu můžete během navigace a používání Docku využívat gesta.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Navigace v Docku

  • Chcete-li přesunout kurzor VoiceOveru do Docku, stiskněte VO-D nebo poklepejte u dolního okraje trackpadu.

  • V Docku se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami nebo šviháním či tažením nahoru, dolů, doleva nebo doprava po trackpadu.

  • Zadejte název aplikace nebo složky. Chcete-li například přemístit kurzor VoiceOveru do Mailu, začněte zadávat jeho název.

  • Chcete-li Dock opustit, stiskněte Esc nebo Fn‑Tab nebo přejeďte po trackpadu dvěma prsty tam a zpět.

Používání položek v Docku

  • Chcete-li přesunout některou položku, podržte klávesu Alt a použijte klávesy se šipkami. Každý stisk klávesy se šipkou přesune položku o jedno místo.

  • Chcete-li některou položku otevřít, stiskněte klávesy VO‑mezerník nebo poklepejte po trackpadu.

  • Chcete-li otevřít nabídku zkratek pro položku, stiskněte kombinaci VO-Shift-M. V nabídce zkratek se můžete pohybovat pomocí kláves se šipkami. Chcete-li nabídku zkratek zavřít bez provedení výběru, stiskněte Esc nebo Fn‑Tab.

  • Chcete-li přidat novou položku, přejděte na ni ve Finderu nebo na ploše a poté stiskněte klávesy Ctrl-Shift-Cmd-T.

  • Chcete-li některou položku odstranit, otevřete její místní nabídku (VO-Shift-M) a použijte příkaz Odstranit z Docku.