macOS High Sierra

Provádění akcí v oblastech s obsahem a ve skupinách

Standardně můžete na položky v určité oblasti obsahu (například v oblasti posuvu nebo tabulce) nebo jiné skupině (například na panelu nástrojů) přejít až po interakci s takovou oblastí nebo skupinou. Toto chování vám dává možnost oblast obsahu či skupinu obejít nebo zastavit a prozkoumat ji. V okně Finderu můžete například přejít přes boční panel na prohlížeč zobrazení, nebo můžete zastavit a interakcí s bočním panelem otevírat složky a soubory.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Zahájení interakce: Stiskněte klávesy VO-Shift-šipka dolů nebo přejeďte dvěma prsty směrem doprava na trackpadu. Pokud již nejsou k dispozici žádné další položky, s nimiž by bylo možné zahájit interakci, ozve se zvukový signál.

    Kurzor VoiceOver zůstává v hranicích oblasti, s níž pracujete, takže můžete pracovat pouze v této oblasti.

  • Ukončení interakce: Stiskněte klávesy VO-Shift-šipka nahoru nebo přejeďte dvěma prsty směrem doleva na trackpadu.

Kvůli plynulejší navigaci na některých webových stránkách může VoiceOver automaticky zahájit interakci se skupinou. Chcete‑li automatické interakci VoiceOveru se skupinami zabránit, stiskněte VO-Shift-šipka doprava nebo šipka doleva. Je‑li zapnuta rychlá navigace, stiskněte klávesy Shift-šipka doprava nebo šipka doleva.

Můžete nastavit volbu, že VoiceOver má přecházet přímo na položky ve skupině, aniž byste nejdříve museli zahájit interakci se skupinou. Otevřete Utilitu VoiceOver (při zapnutém VoiceOveru stiskněte VO‑F8), klikněte na kategorii Navigace, pak na „Chování skupin“ a potom vyberte některé jiné nastavení než Standardní (výchozí nastavení). Chcete‑li se o nastaveních dozvědět víc, klikněte na panelu Navigace na tlačítko Nápověda.

Poznámka: Některé oblasti (například tabulky) vyžadují interakci vždy bez ohledu na zvolené nastavení. Je to kvůli tomu, abyste nemuseli procházet potenciálně velké množství položek, například tisíce položek ve schránce Mailu.

Interakci můžete zahájit s jakýmkoli prvkem, který má název nebo je v něm vložen text, například s tlačítkem či dynamickou adresou v Mailu.