macOS High Sierra

Použití směrovacích kláves na braillském řádku

Mnohé braillské řádky obsahují nad braillskými buňkami směrovací klávesy, pomocí nichž lze přesouvat kurzor VoiceOver. Obecně lze říci, že pokud v braillském řádku stisknete směrovací klávesu nad určitou položkou, dojde k přesunutí kurzoru VoiceOver na tuto položku nebo k jejímu výběru.

Při stisknutí směrovací klávesy na ovládacím prvku se kurzor VoiceOver přesune na tento ovládací prvek. Pokud je kurzor VoiceOver na ovládacím prvku již umístěn, bude při stisknutí směrovací klávesy provedena výchozí akce s prvkem. Pokud například chcete kliknout na některé tlačítko, přesuňte na ně kurzor VoiceOver stisknutím směrovací klávesy a poté dalším stisknutím směrovací klávesy na tlačítko klikněte. Není přitom nutné použít klávesnici počítače. Obdobně, pokud stisknete směrovací klávesu při čtení nebo procházení textu, kurzor VoiceOver se přesune na aktuální umístění v textu.

Dále můžete stisknutím směrovací klávesy nad stavovou buňkou zobrazit rozšířený braillský popis jednotlivých bodů v buňce. Zobrazování popisu ukončíte stisknutím jakékoli jiné směrovací klávesy.