macOS High Sierra

Oprava nesprávně zadaných slov

Mnohé aplikace systému macOS, například TextEdit nebo Mail, mohou při psaní rozpoznávat pravopisné chyby a navrhovat opravy.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

Použití automatické opravy pravopisu

Když VoiceOver oznámí chybu v pravopisu slova, proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li, aby byla chyba opravena automaticky, pokračujte v psaní.

  Pokud kontrola pravopisu nedokáže slovo opravit, červeně je podtrhne. Dokument si můžete prohlédnout a tyto chyby opravit ručně.

 • Chcete-li použít návrh opravy, stiskněte klávesu se šipkou dolů a poté opakovaně tiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovaný návrh opravy. Poté stiskněte klávesu Return.

  Chcete-li návrhy opustit, aniž byste některý z nich vybrali, stiskněte klávesu Esc, kombinaci kláves Fn‑Tab nebo klávesu se šipkou nahoru.

 • Chcete-li obnovit původní tvar slova, které bylo automaticky opraveno, přejděte na toto slovo, umístěte textový kurzor těsně za ně, stisknutím klávesy se šipkou dolů přejděte na původní tvar slova a vyberte jej mezerníkem.

Pokud nechcete, aby byl pravopis opravován automaticky, použijte příkaz Úpravy > Pravopis a gramatika a poté zrušte výběr volby Automaticky opravovat pravopis (je-li k dispozici).

Manuální oprava pravopisu

Pokud jste se rozhodli nepoužívat automatickou opravu pravopisu nebo dokument obsahuje pravopisné chyby, pro které kontrola pravopisu nedokáže nabídnout opravu, můžete si pravopisné chyby prohlédnout a opravit ručně.

Tip: Všechna slova s pravopisnými chybami v dokumentu se zobrazí v seznamu na rotoru, takže mezi nimi můžete rychle přeskakovat a opravit je. Chcete‑li použít seznam slov s pravopisnými chybami, stisknutím VO‑U otevřete rotor a pak tiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte oznámení Pravopisné chyby.

 1. Na první chybně zapsané slovo přejdete stisknutím kláves Cmd-;.

  • Chcete-li si poslechnout slovo po hláskách, VO-W-W.

   Pokud je slovo ve skutečnosti napsáno správně, tiskněte opakovaně Cmd-;, dokud neuslyšíte slovo, které je třeba opravit.

  • Chcete-li otevřít nabídku zkratek s návrhy, slovníky a dalšími volbami, stiskněte VO-Shift-M.

 2. Přejděte na tvar slova, který chcete použít, a poté jej vyberte stisknutím kláves VO-mezerník.

  Pokud se správný tvar slova vůbec neozve, stiskněte Esc nebo Fn‑Tab, pak stisknutím VO-Shift-F4 přesuňte kurzor VoiceOver na chybně napsané slovo a proveďte potřebné změny.

Pokud chcete upravit způsob, jakým VoiceOver oznamuje nesprávně zadaná slova, otevřete Utilitu VoiceOver (po spuštění VoiceOveru stiskněte klávesy VO-F8), klikněte na Podrobnost a poté na Text.