macOS High Sierra

Novinky ve VoiceOveru

VoiceOver v systému macOS High Sierra nabízí nové funkce, díky nimž je používání Macu ještě snazší a komfortnější.

Poznámka: VO označuje modifikátor VoiceOveru.

  • Vylepšená podpora více jazyků. Když VoiceOver zjistí, že s předčítaným textem je sdružen některý jazyk, automaticky přepne na jiný hlas a bude text předčítat v tomto jazyce. Hlasy, které VoiceOver používá pro jednotlivé jazyky, můžete vybrat v Utilitě VoiceOver. Pokud například přidáte francouzštinu a zároveň pro ni nastavíte některý hlas, VoiceOver bude tímto hlasem pro francouzštinu předčítat každý text, jemuž byla pro předčítání ve čtečkách obrazovky přiřazena francouzština.

  • Popisy obrázků Po stisknutí kláves VO-Shift-L VoiceOver přečte textový popis obrázku, a to i když obrázek neobsahuje žádné anotace. VoiceOver dokáže také rozpoznat, zda fotografie obsahuje například strom, psa nebo čtyři smějící se tváře.

  • Vylepšené používání Braillova zkratkopisu Grade 2. Když text zadáváte a upravujete v braillském zkratkopisu (Grade 2), je nyní používání VoiceOveru ještě plynulejší. Braillský řádek například zobrazuje kontext zapisovaného obsahu a při provádění úprav se text nepřevádí zpět na braillský plnopis (Grade 1).

  • Vylepšené procházení webových stránek a e‑mailů. VoiceOver nabízí konzistentnější a spolehlivější navigaci na webových stránkách v Safari. VoiceOver lépe podporuje procházení tabulek ve formátovaných zprávách v Mailu.

  • Snazší přístup k obsahu PDF souborů. VoiceOver poskytuje lepší podporu pro čtení tabulek, seznamů a formulářů v PDF dokumentech se značkami.